Egyedi kormánydöntés (EKD) rendszere, a K+F projektek támogathatósága

?Gyakori kérdés:
Mit érdemes tudni a kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott egyedi kormánydöntésen (EKD) alapuló támogatási formáról:

Fogalma

Egyedi kormánydöntésen alapuló (EKD) támogatásnak nevezik Magyarországon azt a támogatási formát, amelyben a vállalkozások közvetlenül a Magyar Kormányhoz nyújtják be támogatási kérelmüket. Ezekben az esetben a kérelem támogatásról minden esetben, egyedileg és közvetlenül a Magyar Kormány határoz.

Jogszabályi alapok

Az elnevezés megtévesztő lehet, mert a döntés ugyan mindig egyedi és közvetlen, ugyanakkor ez a támogatási forma is az európai uniós jogharmonizációban kialakításra került magyar jogszabályon alapul:

  • Európai uniós jogszabályi háttér: Az Európai Unió Alapszerződése 107. és 108. cikke alkalmazásában a 651/2014/EU számú bizottsági rendelt 25. cikke. A 2014/C 198/01 számú európai bizottsági közlemény. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés b) és c) pontjai.
  • Magyar jogszabályi háttér: 2013. évi CCXXX. törvény. 2010/2014. (VIII. 27.) Kormány rendelet. 426/2016. (XII.15. ) Kormány rendelet. 119/2017. (V. 29.) Kormány rendelet. 346/2017 (XI. 20.) Kormány rendelet.

Kutatás-fejlesztési projektek támogathatósága

Ez a támogatási forma 2017-től érhető el a kutatási fejlesztési tartalmú projektekhez is. Bevezetésének célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása, a Magyarországra telepített és végrehajtásra kerülő kutatás-fejlesztési projektek megvalósításához nyújtott közvetlen készpénztámogatásokkal.

Közreműködő szervezetek

E támogatási forma működtetésében a Magyar Kormány nevében a mindenkori külgazdasági és külügyminiszter jár el, a célra létrehozott HIPA – Nemzeti Befektetési Ügynökség közreműködésével. A vállalkozói pályázatok benyújtása, kezelése, a támogatási szerződések megkötése és kezelése ezen az ügynökségen keresztül lehetséges.

Glósz és Társa Innováció Menedzsment Szolgáltatások ®
Lépésről lépésre!