A kutatás-fejlesztés tanúsítás, a K+F minősítés

1. Mi a kutatás-fejlesztési tanúsítás, és mire jó?

A magyar joggyakorlatban van lehetőség az egyes vállalati tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítésére. A közigazgatási eljárásban elvégzésre kerülő minősítés célja annak megállapítása, hogy az adott vállalati tevékenység az érvényes jogszabályok szerint kutatás-fejlesztésnek tekinthető-e. Amennyiben az eljárás során az adott vállalati tevékenységet kutatás-fejlesztésnek minősítik, azt a továbbiakban minden hatóságnak kutatás-fejlesztésnek kell tekintenie.

Hol lehet ez feltétel, vagy mikor jelent ez előnyt

  • Kutatás-fejlesztési projektek támogatásánál
  • Kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénylésénél
  • Saját fejlesztésű vagy vásárolt szellemi alkotások vagyonértékelésénél

2. Jogszabályi alapok

A kutatás-fejlesztési tanúsításra vonatkozó jogszabályi feltételek az alábbiak

  • 2014. évi LXXVI. törvény (Innovációs törvény)
  • 332/2017 (XI. 9.) Kormányrendelet (az eljárási szabályok meghatározása)
  • 38/2017 (XI.23.) NGM rendelet (a közigazgatási eljárási díjakra vonatkozó díjrendelet)

3. Eljáró hatóság

A kutatás-fejlesztési tanúsítási eljárást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), Kutatás-fejlesztési és Innovációs Osztálya (1438 Budapest, Pf. 415.) végzi el.


4. Általános eljárási szabályok

A kutatás-fejlesztési minősítés az ügyfél kérelmére indul. A kérelem az SZTNH célra rendszeresített nyomtatványának felhasználásával is elkészíthető. Az eljárásban az SZTNH határozatot hoz, amelyet írásban közöl a kérelmezővel. Az eljárás gyors 30-45 nap. Az eljárásban külön rendeletben meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az SZTNH három szempont teljesülését vizsgálja:

  • Az adott projekt kutatás-fejlesztés tevékenységnek tekinthető
  • Az adott projekten belül milyen a kutatás-fejlesztési tevékenységek típusainak aránya
  • Az adott projekt a kérelmező saját tevékenysége körében kerül elvégzésre

A három szempont vizsgálata külön-külön, és együttesen is kérhető. Többnyire a három szempont egyidejű teljesülése szükséges.


5. Kutatás-fejlesztési tanúsítás típusai

A kutatás-fejlesztési tanúsításnak jelenleg három típusa van:

1. Projektminősítés

Csak a kérelem benyújtását követően megkezdésre kerülő, jövőbeni projektre kérhető tanúsítási forma. A minősítés mindhárom szempontra együttesen, vagy külön-külön is kérhető. Átfutási idő: 30 nap. Eredménye: hatósági K+F tanúsítvány. A projekt a kérelem benyújtását követően megkezdhető.

2. Projektcsoport minősítése

Csak a kérelem benyújtását követően megkezdésre kerülő projektcsoportra kérhető. Projektcsoportnak a kutatás-fejlesztési szempontból egy csoportba sorolható projektek összessége tekinthető. Amennyiben a projektcsoport egészét kutatás-fejlesztésnek minősítik, akkor a tanúsítás hatálya a csoportba sorolt összes projektre kiterjed. Így az egy csoportba sorolható projektek minősítése egy kérelemmel lebonyolítható. A 4 önálló szakaszból álló eljárás átfutási ideje: 120-140 nap. Eredménye: hatósági K+F tanúsítvány a projektcsoport egészére. A projektcsoport részét képező projektek a kérelem benyújtását követően megkezdhetők. Ezt a minősítési formát csak a külön jogosultsági feltételeknek megfelelő vállalkozások kérhetik (500 millió forint K+F kiadás/év, 50 fő K+F létszám).

3. Szakértői vélemény készítése

A kérelem benyújtásakor már folyamatban lévő, vagy befejezett projektekre kérhető, abban az esetben, ha a projekttel kapcsolatban nem folyik adóhatósági vizsgálat. A szakértői vélemény mindhárom szempontra együttesen, vagy külön-külön is kérhető. Átfutási idő: kb. 45 nap. Eredménye: szakértői vélemény. Nincs jogszabályban rögzített díjazás. A díjösszegét az SZTNH a benyújtott dokumentumok átvizsgálását követően határozza meg.

Glósz és Társa Innováció Menedzsment Szolgáltatások ®
Lépésről lépésre!