A vállalati kutatás-fejlesztési tevékenység jogi szabályai

?Gyakori kérdés:
Nem fogunk eltévedni a helyi útvesztők átláthatatlan rendszerében?
Magyarországon a vállalati kutatás-fejlesztési tevékenységnek részletes jogi szabályozottsága és alacsony jogi kockázata van!

Innováció jogszabályi meghatározása:

Mindazon intézkedések, amelyekkel új vagy lényegesen megújított termékek, technológiák és szolgáltatások kerülnek létrehozásra, alkalmazásra és piaci bevezetésére.

Jogi szabályi háttér:

A magyar jogi szabályozás nemzetközi háttere és alapjai:
Frascati Kézikönyv (OECD, 1963-tól)
EUROPA 2020 Stratégia – Innovatív Unió (Európai Bizottság, 2010)

A magyar jogi szabályozás fontos elemei:

Önálló törvény a kutatás-fejlesztésről és az innovációról: 2014. évi LXXVI. törvény a kutatás-fejlesztésről és az innovációról (KFI törvény)
Szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok: 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, 1997. évi XI. törvény a védjegyek oltalmáról, 2001. év XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról, egyéb jogszabályok a szellemi alkotások típusai szerint (Szellemi alkotások: szerzői jog, iparjogvédelem)
Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység számviteli nyilvántartásával összefüggő szabályok: 2003. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli törvény)
Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység adózásával összefüggő jogszabályok: 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról (Társasági adóra vonatkozó törvény), helyi iparűzési adóra, innovációs járulékra vonatkozó alacsonyabb rendű jogszabályok. (Adótörvények)
Adókedvezmények igénybevételét támogató jogszabály: 9/2012. (II.1) Kormányrendelet a kutatás-fejlesztési tanúsításról (KF minősítés adókedvezményekhez)
Tőketámogatásokra vonatkozó jogszabály: 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról (EKD támogatási rendelet)


Magyarországon a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő, részletes jogi szabályozás van a kutatás-fejlesztésre és az innovációra, a szellemi alkotásokra és ezek hasznosítására. Magyarország tagja minden olyan nemzetközi és regionális egyezménynek, amelynek meghatározó szerepe van a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, valamint a szellemi alkotások terén.

Glósz és Társa Innováció Menedzsment Szolgáltatások ®
Lépésről lépésre!