Innováció menedzsment teljekörűen

Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként?

 1. 1. lépés

  Stratégiai tervezés

  Alakítsa ki a stratégiát, válassza ki a céloknak megfelelő projektlehetőségeket!

  Funkciója: A vállalkozás céljainak, adottságainak és lehetőségeinek megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai kialakítása, a projektlehetőségek rangsorolásával
  Miért szükséges: Az üzleti szempontból is hatékony kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység lebonyolításának elengedhetetlen feltétele a vállalkozás céljainak, adottságainak és lehetőségeinek megfelelő stratégiai kialakítása, az ehhez illeszkedő kutatás-fejlesztési és innovációs projektlehetőségek azonosítása és rangsorolása.

  Tartalma

  • Fejlesztési célkitűzések meghatározása, üzleti célkitűzésekkel való összevetése
  • Fejlesztésre felhasználható erőforrások áttekintése, összegzése
  • Fejlesztési koncepciók felállítása, elemzése, rangsorolása
  • Fejlesztési koncepcióhoz illeszkedő projektlehetőségek azonosítása
  • Projektlehetőségek elemzési szintű kidolgozása, számszerű értékelése
  • Projektlehetőségek rangsorolása a számszerű értékelési eredmények alapján
  • Javaslat a célkitűzéseknek megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia tartalmára

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Társaságunk egyik partnere a műanyagipar olyan területén végzi üzleti tevékenységét, ahol a versenyképesség megőrzésének alapfeltételévé vált a termékszerkezet és az alkalmazott technológiák folyamatos korszerűsítése. Az ehhez szükséges folyamatos kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet olyan módon kell végrehajtania, hogy a lehetséges termék- és technológiafejlesztési intézkedések céljukban és tartalmukban is illeszkedjenek középtávú üzleti tervéhez, ne haladják meg a vállalkozás pénzügyi lehetőségeit, ugyanakkor a meglévő keretek közötti leghatékonyabb pénzügyi forrásfelhasználást biztosítsák.

  Feladat: Feladatunk a vállalkozás középtávú üzleti tervének megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai kialakítása, a céloknak megfelelő projektlehetőségek számszerű értékelésével.

  Eredmény: Társaságunk elkészítette a partnerünk üzleti tervéhez illeszkedő kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiát. Ennek részeként 17 kutatás-fejlesztési és 21 innovációs projektlehetőség került azonosításra. Elvégeztük a projektlehetőségek számszerű elemzését, és ezek alapján rangsort állítottunk fel a projektlehetőségek között a vállalkozás versenyképességéhez való hozzájárulásuk, várható forrásigényük és megtérülési mutatóik alapján. A társaság ennek alapján ki tudta választani azt a 4 kutatás-fejlesztési és 2 innovációs projektlehetőséget, amelyek megvalósításuk esetén legjobban hozzá tudnak járulni az üzleti terv teljesítéséhez, és amelyekre alapozva a vállalkozás legjobban ki tudja használni fejlesztési kapacitásait és pénzügyi forrásait.

 2. 2. lépés

  Projektgenerálás

  Dolgozza ki versenyképes projektlehetőségei megvalósítási feltételeit!

  Funkciója: A kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektlehetőségek megvalósításának előkészítése
  Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek tartalmának és felépítésének jogszabályokban is meghatározott feltételei vannak, ezért csak azok a projektek minősülnek kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységnek, amelyek ezek szerint a szabályok szerint kerülnek felépítésre és megvalósításra.

  Tartalma

  • Meghatározásra és leírásra kerülnek a kiválasztott projekt elvi alapjai: fejlesztési célok, tervezett újdonságtartalom, műszaki-technikai bizonytalanságok, fejlesztés megvalósítására irányuló koncepciók és elképzelések, fejlesztési kockázatok és kezelésük
  • Felállításra és leírásra kerül a projekt lebonyolításának feladatszintű munka-, erőforrás- és költségterve
  • Kialakításra kerül a projekt megvalósítási alapdokumentuma, melynek felhasználásával elindítható a külső források bevonása (például: támogatásokra irányuló pályázat, hitelfelvételhez szükséges hitelkérelem), az adókedvezmények igénybevételét segítő kutatás-fejlesztési tanúsítás, valamint a projekt kivitelezése.

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Édesipari termékgyártással foglalkozó partnerüknek jogszabályi változások miatt meg kellett újítani termékszerkezetét. A vállalkozás a stratégiai fejlesztési terve részeként azonosított és rangsorolt projektlehetőségek közül két olyan kutatás-fejlesztési projektlehetőséget választott ki, amelyek megvalósításához kedvezményes külső forrás is bevonhatónak tűnt. Ehhez azonban a projektet a jogszabályi előírásoknak megfelelő kutatás-fejlesztési projektként kellett felállítania és leírnia.

  Feladat: Feladatunk a vállalkozás által kiválasztott két projektlehetőség jogszabályi feltételeknek megfelelő kutatás-fejlesztési projektként történő felállítása, leírása, a projektalapító dokumentáció elkészítésével.

  Eredmény: Társaságunk 4 hét alatt tudta felállítani és leírni a kutatás-fejlesztési projekteket. Ennek során egyszerűsíteni tudtuk a projekt korábban elképzelt munkatervét, amellyel a projekt időtartamát 3 hónappal, tervezett bekerülési költségét pedig 19 %-kal csökkenteni tudtuk. A vállalkozás az elkészített dokumentáció felhasználásával el tudta indítani pályázatát, valamint az adózási kockázat csökkentéséhez szükséges kutatás-fejlesztési tanúsítási eljárást.

 3. 3. lépés

  Kutatás-fejlesztési minősítés

  Minősítse projektjét kutatás-fejlesztéssé, szerezze meg a hivatalos határozatot!

  Funkciója: Fejlesztési projektek és projektrészek kutatás-fejlesztési tevékenységgé történő minősítése, a jogszabályi feltételeknek történő megfelelősség biztosítása céljából
  Miért szükséges: Az érvényes jogszabályi feltételek szerint csak a hivatalos kutatás-fejlesztési minősítéssel rendelkező projektek, projektrészek, tekinthetők kétséget kizáróan kutatás-fejlesztési tevékenységnek. A minősítés végrehajtása ezért szükséges lehet azokban az esetben, amikor a kutatás-fejlesztési minőség bizonyítása előnyös vagy szükséges lehet. Ide sorolható a kutatás-fejlesztési adókedvezmények érvényesítése, bizonyos vissza nem térítendő támogatások igénylése. A minősítés jövőbeni és már befejezett, múltbeli tevékenységekhez is kérhető.

  Tartalma

  A – Jövőbeni projekteknél (minősítési eljárásig megkezdésre nem került projekt)

  • Ha még nincs projektterv: a projekt létrehozása erre irányuló szolgáltatásunk szerint
  • Ha már van projektterv: a projektterv áttekintése, kiegészítése, javítása, ha szükséges
  • Minősítési kérelem és mellékletei elkészítése
  • Hivatalos eljárás lebonyolítása a megbízó képviseletében

  B – Múltbeli projekteknél (minősítési eljárásig befejezett vagy folyamatban lévő projekt)

  • Érintett projekt áttekintése, szakértői véleményezése minősíthetőség szempontjából
  • Projekt minősítési feltételeknek megfelelő újratervezése, szükséges esetben
  • Projekttervet alátámasztó dokumentáció létrehozása, rendelkezésre álló bizonylatokkal
  • Eredménytermék dokumentálása
  • Eredménytermék iparjogvédelmi vagy szerzői jogi oltalmi formájának kialakítása
  • Szakértői kérelem és mellékleteinek elkészítése
  • Hivatalos eljárás lebonyolítása megbízó képviseletében

  C – Csoportos kedvezmény igénylése esetén (folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységet végző vállalkozások adott évben elvégzésre kerülő, egymással összefüggő projektjei)

  • Ha még nincs projektterv: a projektek létrehozása, erre irányuló szolgáltatásunk szerint
  • Ha már van projektterv: a projekttervek áttekintése, kiegészítése, javítása, ha szükséges
  • Minősítési kérelem és mellékletei elkészítése
  • Hivatalos eljárás lebonyolítása a megbízó képviseletében

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Mezőgazdasági termeltetéssel, termények és technológiai berendezések értékesítésével foglalkozó partnerünk üzleti tevékenységét az intenzív haltermelés területére is ki kívánta terjeszteni. Ehhez a nemzetközi piacon is újnak tekinthető, saját vízlevegőztetési berendezést kívánt kifejleszteni. A berendezés alapötletét képező eljárás már egy svéd találmányban rendelkezésre állt, azonban a találmány szerinti eljárás haltermelési technológiákban történő alkalmazására, a célra megfelelő berendezés hiányában eddig nem került sor. Partnerünk a berendezés kifejlesztését saját maga kívánta végrehajtani, amelyre kutatás-fejlesztési projektet állított fel. Partnerünk vissza nem térítendő támogatást szeretett volna bevonni a kutatás-fejlesztés megvalósításába, és igénybe szeretette volna venni a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezményeket is.

  Feladat: Feladatunk a tervezett projekt kutatás-fejlesztési minősítésének lebonyolítása volt.

  Eredmény: Társaságunk áttekintette a kutatás-fejlesztési projekt tervezett megvalósításával kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat. Mivel ezek nem voltak megfelelőek, ezért társaságunk újra elkészítette a kutatás-fejlesztési projekt terveit, és az erre vonatkozó dokumentációt. A tervezés újbóli elvégzése során egyszerűsíteni tudtuk a munkatervet, ami a tervezett költségvetés 9 %-kal történő csökkentését is lehetővé tette. Az új dokumentáció felhasználásával elkészítettük a kutatás-fejlesztési minősítéshez szükséges kérelmet, és lebonyolítottuk a minősítési eljárást. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 100 %-ban saját tevékenységi körben végrehajtott kutatás-fejlesztésnek, azon belül kísérleti fejlesztésnek minősítette a projektet. Társaságunk partnere ezért részt tudott venni az elérhető kutatás-fejlesztési pályázaton, és az adókedvezményeket is kockázatmentesen igénybe tudta venni a projekt sikeres megvalósítása után.

 4. 4. lépés

  Finanszírozás megteremtése

  Szerezze meg a megvalósításhoz szükséges, lehetőség szerint kedvezményes pénzügyi forrást!

  Funkciója: A kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához szükséges, lehetőség szerint kedvezményes pénzügyi források megszerzése
  Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteknek az átlagosnál nagyobb megvalósítási kockázatuk, és sikeres megvalósítás esetén jobb megtérülésük van. Így külső forrásokkal történő finanszírozásuk ennek megfelelő megközelítést, célra alkalmas pénzügyi forrásokat és/vagy finanszírozási formákat igényel.

  Tartalma

  • Megvalósítási tanulmány, hitelkérelem vagy pályázat elkészítése
  • Megfelelő pénzügyi forráslehetőség felkutatása
  • Befektetési, hitelfelvételi vagy pályázati eljárás lefolytatása
  • Közreműködés a finanszírozási szerződés megkötésében, tanácsadással

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Gyógynövényalapú termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó partnerünk folyamatosan fejleszti termékszerkezetét és gyártási technológiáját. Mivel a fejlesztéseknek jelentős tőkeigénye van, ezért partnerünk biztosítani szerette volna a soron következő kutatás-fejlesztési projektjéhez szükséges külső pénzügyi forrásokat. Partnerünk célja volt az is, hogy a bevonásra kerülő külső forrásoknak olyan kedvezményrendszere legyen, amely igazodik a megvalósításra kerülő projektek kutatás-fejlesztési jellegéhez.

  Feladat: Feladatunk a tervezett termék- és technológiai fejlesztések kutatás-fejlesztési projektként történő megfogalmazása, az ezeknek megfelelő kedvezményes pénzügyi források felkutatása, és a megszerzésükhöz szükséges eljárások lebonyolítása volt.

  Eredmény: Társaságunk 8 kutatás-fejlesztési projektet tudott azonosítani és felállítani, és ezekhez 800 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást szerzett meg. A támogatások átlagos aránya a projektek bekerülési költségének 50 %-a volt. Partnerünk a támogatások felhasználásával kétszeresére tudta felgyorsítani a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítását, és ezzel átlagosan 3 hónappal tudta lerövidíteni megvalósításukat. A támogatások a projektek megtérülési mutatóit is jelentős mértékben javították.

 5. 5. lépés

  Projektmenedzsment

  Szakszerű eljárással javítsa projektje megvalósítási hatékonyságát!

  Funkciója: A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósításának biztosítása
  Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteknek sikerességében, összetettségük miatt, az átlagosnál nagyobb szerepe van, a célirányos és hatékony lebonyolításnak. A támogatás csak akkor hívható le, a kutatás-fejlesztési adókedvezmények csak akkor vehetők igénybe kockázatmentesen, ha a projekt a minősítésnek és a pályázatnak megfelelően kerül lebonyolításra.

  Tartalma

  • A projektirányítás szakmai támogatása
  • Az erőforrások felhasználásának ellenőrzése
  • A megvalósítási ütemterv nyomon követése
  • A projektdokumentáció vezetése
  • A teljesítések, az elszámolások és a forráslehívások lebonyolítása
  • A hasznosítással összefüggő marketing feladatok ellátása
  • Számviteli nyilvántartással kapcsolatos feladatok támogatása

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Nyomdaipari partnerünk 210 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el braille írásmód nyomdaipari technológiába történő bevezetésére. Partnerünk nem rendelkezett saját kutatás-fejlesztési projektmenedzserrel, valamint a projekt lebonyolításához szükséges adminisztráció kialakításához és vezetéséhez szükséges szervezeti és személyi feltételekkel. Partnerünknek ezért külső szakértő igénybevételére volt szüksége a kutatás-fejlesztési projekt sikeres lebonyolításához, a támogatás lehívásához szükséges adminisztrációs feltételek teljesítéséhez.

  Feladat: Feladatunk a kutatás-fejlesztési projekt lebonyolításához szükséges projektmenedzseri feladatok lebonyolítására, a támogatás lehívásához szükséges feltételek biztosítására, a létrehozására kerülő eredménytermék iparjogvédelmi oltalmának biztosításához szükséges feltételek megteremetésére irányult.

  Eredmény: Partnerünk határidőben meg tudta valósítani a kutatás-fejlesztési projektet. Teljesíteni tudta a pályázatban vállalt feltételeket, és ezeket be is tudta mutatni a támogatást kezelő szervezetnek, ezért maradéktalanul le tudta hívni az elnyert 210 millió forint összegű támogatást. A létrehozott eredménytermék egy részére iparjogvédelmi oltalmat szerzett, használati mintaoltalom formájában.

 6. 6. lépés

  Szellemi alkotás materializálása

  Rögzítsd a létrehozott szellemi alkotást, hogy hosszú távon is hasznosítható legyen!

  Funkciója: A kutatás-fejlesztési eredménytermék teljes körű dokumentációjának létrehozása
  Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek akkor zárhatók le sikeresen, ha a létrehozott eredménytermék minden lényeges eleme és része rögzítésre kerül. Az eredménytermékre vonatkozó dokumentáció alapján átlagos felkészültséggel rendelkező szakembernek önállóan is meg kell tudni valósítani az eredményterméket. Megfelelő dokumentáció nélkül az eredménytermék kockázatmentesen nem használható, hasznosításba nem adható.

  Tartalma

  • Eredménytermék tartalmának megismerése
  • Javaslat a dokumentáció tartalmának és tartalmi elemeinek kialakítására
  • A tartalmi elemek összegyűjtése, összeszerkesztése
  • Egyértelmű azonosításhoz szükséges jogi feltételek megteremtése

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Könnyűszerkezetes repülőgépek fejlesztésével foglalkozó partnerünk sikeresen fejezte be új modellének fejlesztését, ezért rendelkezésére állt a repülési engedéllyel rendelkező prototípus repülőgép. Partnerünk külső finanszírozó partner bevonásával kívánta megteremteni a sorozatgyártáshoz szükséges pénzügyi feltételeket, és felmerült a létrehozott szellemi alkotásra vonatkozó jogok használatba adása is, lehetséges hasznosítási formaként. A tárgyalások megkezdéséhez mindkét esetben szükséges feltételként írták elő az érdeklődő üzleti partnerek a szellemi alkotásra vonatkozó dokumentáció megtekintésének és átvilágításának lehetőségét. Partnerünk nem rendelkezett ilyen dokumentációval.

  Feladat: Feladatunk a prototípusra, mint új szellemi termékre vonatkozó olyan dokumentáció összeállítására irányult, amely alapján a prototípus szerint repülőgépet szakember meg tudja valósítani, ezért alkalmas a létrehozott szellemi alkotás teljes körű bemutatására, a használat és/vagy a hasznosítás megkezdésére, folytatására.

  Eredmény: Társaságunk megismerte a szellemi alkotást, és átvilágította a rendelkezésre álló dokumentumokat. Ezek alapján meghatároztuk a célnak megfelelő dokumentáció tartalmi feltételeit. Ezt követően partnerünk aktív közreműködésével, 3 hónap alatt összeállítottuk a célnak megfelelő dokumentációt. Partnerünk a dokumentáció felhasználásával meg tudta kezdeni a szellemi alkotás tervezett hasznosításának előkészítését.

 7. 7. lépés

  Szellemi alkotás vagyonértékelése

  Határozd meg a piaci értéket, hogy tudásod valódi nagyságában jelenhessen meg!

  Funkciója: A kutatás-fejlesztési eredménytermék vagyonelemként történő nyilvántartásához, valamint hasznosításának előkészítéséhez szükséges feltétel teljesítése.
  Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési eredménytermékek, mint szellemi alkotások sajátossága, hogy valós piaci értékük jelentősen eltérhet az előállításuk és/vagy a kifejlesztésük során felmerült kiadásoktól. A jogi szabályozás ezért piaci értékük megállapítását írja elő arra az esetre, ha a vállalkozások vagyonelemként kívánják nyilvántartani az eredménytermékeket könyvelésükben. A szellemi alkotások hasznosításának is alapfeltétele, hogy ismert legyen valós piaci értékük.

  Tartalma

  • Szellemi alkotás azonosítása, azonosíthatóságának ellenőrzése
  • Szellemi alkotás érdemi tartalmának megismerése, azonosíthatóságának ellenőrzése
  • Ha az azonosítási vagy az érdemi tartalmi dokumentáció nem megfelelő, ennek pótlása
  • Szellemi alkotás hasznosítására vonatkozó üzleti koncepció megismerése, megtervezése
  • Vagyonértékelés elkészítése (jövedelemalapú megközelítéssel)

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Építőanyagok fejlesztésével foglalkozó partnerünk a nemzetközi piacon is újnak tekinthető terméket fejlesztett ki, saját üzleti tevékenysége körében végrehajtott kutatás-fejlesztési tevékenységgel. Mivel a fejlesztés sikeresen került befejezésre, és partnerünk jelentős saját forrást használt fel a kutatás-fejlesztés során, ezért a kifejlesztett terméket vagyoni elemként kívánta feltüntetni könyvelésében. Partnerünk részletes üzleti tervvel rendelkezett a saját fejlesztésű termék tervezett hasznosításáról.

  Feladat: Feladatunk az új termék alapját képező szellemi alkotás vagyonértékelésére irányult.

  Eredmény: Társaságunk megvizsgálta a szellemi alkotás azonosíthatóságáról, érdemi műszaki tartalmáról, és tervezett üzleti hasznosításáról rendelkezésre álló dokumentumokat. Mivel ezek nem voltak teljes körűek a vagyonértékeléshez szükséges módon és mértékig, ezért partnerükkel közösen pótoltuk a hiányokat. Ezt követően társaságunk jövedelemalapú megközelítéssel meghatározta a szellemi alkotás piaci értékét. A piaci érték 2,5-szeres lett a szellemi alkotás kutatás-fejlesztési kiadásainak. A vagyonértékelést független könyvvizsgáló auditálta, ezért partnerünk vagyoni elemként tudta feltüntetni a szellemi alkotást könyveiben.

 8. 8. lépés

  Adókedvezmények érvényesítése

  Vegye igénybe az adókedvezményeket!

  Funkciója: A kutatás-fejlesztési adókedvezmények biztonságos igénybevételének támogatása
  Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevétele jogszabályokban meghatározott feltételekhez kötött. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor az adókedvezmények kockázatmentesen igénybe vehetők. A feltételek teljesülése ellenőrizhető, szükséges esetben pótolhatók.

  Tartalma

  • Kutatás-fejlesztési minősítés rendelkezésre állásának ellenőrzése, ennek hiányában a tanúsításhoz szükséges feltételek teljesíthetőségének vizsgálata, utólagos szakértői vélemény beszerzése
  • A tanúsított projektterv és projekt lebonyolításáról rendelkezésre álló dokumentáció összevetése, szükséges esetben a korrekciók végrehajtása
  • Rendelkezésre álló bizonylatok ellenőrzése, a hiányzó bizonylatok beszerzése
  • Kapcsolódó számviteli nyilvántartások ellenőrzése
  • Adóalap korrekció számításának ellenőrzése vagy elkészítése
  • Független könyvvizsgálói audit lefolytatása

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Egyedi robotrendszerek gyártásával foglalkozó partnerünk korábban nem vette igénybe a kutatás-fejlesztési adókedvezményeket, mert nem ismerte az erre irányuló lehetőségeket. Előzetes felmérése alapján ugyanakkor üzleti tevékenységének döntő hányada kísérleti fejlesztésnek tekinthető kutatás-fejlesztés, ezért a kutatás-fejlesztési adókedvezmények összege és pénzügyi hatása esetében akár jelentős is lehet. Partnerünk nem ismerte az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges adminisztratív feltételeket sem.

  Feladat: Feladatunk az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges feltételek teljesíthetőségének ellenőrzésére, adott esetben a szükséges feltételek megteremtésére irányult.

  Eredmény: Partnerünkkel közösen kiválasztásra került egy olyan jelentősebb nagyságú tipikusnak tekinthető projekt, amelyre alapozva ellenőrizhetővé vált a kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek teljesítése. Mivel a projekt már befejezésre került, ezért áttekintettük, illetve a szükséges mértékig kiegészítettük a projektdokumentációt. Ennek során egyértelművé vált, hogy a partnerüknél alkalmazott könyvelési és dokumentációs rendszer kisebb kiegészítésekkel alkalmassá tehető a kutatás-fejlesztési projekt egyedi nyilvántartására, ezért az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges alapfeltételek egyszerűen megteremthetők. Partnerünk az eredménytermékeket is módszeresen rögzítette, ezért a kutatás-fejlesztési projekt sikeres befejezése is egyszerűen ellenőrizhető volt. Végül a dokumentáció felhasználásával szakértői véleményt szereztünk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától a projekt kutatás-fejlesztési megfelelősségéről. Mivel a szakértői vélemény megszerzésére irányuló eljárás kedvező eredménnyel zárult, ezért partnerünk a jövőben kockázatmentesen veheti igénybe az adókedvezményeket hasonló projektjei esetén.

 9. 9. lépés

  Megtérülés elemezése

  Elemezze kutatás-fejlesztési projektje gazdasági hatásait! Korrigáljon, ha szükséges!

  Funkciója: A kutatás-fejlesztési projekt gazdasági racionalitásának ellenőrzése.
  Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési projektek megvalósítási célja az átlagot meghaladó hozzáadott érték és jövedelem elérése. A kutatás-fejlesztés befejezését követően már ismert a fejlesztési kiadások teljes nagysága, ezért az eredménytermékekből származó bevételek elemzése alapján megállapítható a kutatás-fejlesztési projekt jövedelemtermelése és megtérülése.

  Tartalma

  • Az eredménytermék létrehozásával kapcsolatos kutatás-fejlesztési kiadások számviteli nyilvántartásának ellenőrzése, szükséges esetben a kiadások újbóli meghatározása
  • Az eredménytermék hasznosításából származó bevételekre vonatkozó számviteli nyilvántartások ellenőrzése, szükséges esetben a bevételek újbóli meghatározása
  • Az eredménytermékkel kapcsolatos jövedelem meghatározása
  • A megtérülési számítások elkészítése, elemzése
  • A projekt fenntartásával vagy módosításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása

  Esettanulmány:

  Eset leírása: Vegyipari termékek gyártásával foglalkozó partnerünk nagyon szerteágazó, saját fejlesztésű termékszerkezettel rendelkezett, melynek fenntartása hosszabb távon a pénzügyi lehetőségei meghaladó erőfeszítésekkel járt. Partnerünk ezért racionalizálni kívánta termékszerkezetét, a gyengébben teljesítő termékek megszüntetésével. Partnerünknél nem álltak rendelkezésre a döntés előkészítéséhez szükséges feltételek.

  Feladat: Feladatunk a saját fejlesztésű termékek megtérülésének elemzése, és ennek alapján a termékszerkezet átalakításához szükséges szakvélemény kidolgozása volt.

  Eredmény: Társaságunk áttekintette a kutatás-fejlesztési projektek számviteli nyilvántartását, és kisebb korrekciók alapján, ebből meg tudta határozni minden érintett termék fejlesztési volumenét. Partnerünk megbízható nyilvántartást vezetett a termékek értékesítéséről, ezért a bevételi adatok is rendelkezésére álltak. Társaságunk ezek felhasználásával elvégezte a termékek jövedelmezőségének elemzését, jövedelmezőségi rangsort állított fel a termékek között, és ez alapján javaslatot tett a termékszerkezet racionalizálására. Partnerünk erre alapozva 35 %-kal úgy tudta csökkenteni kínálatát, hogy az a jövedelmezőség javulásához vezetett.

Glósz és Társa Innováció Menedzsment Szolgáltatások ®
Lépésről lépésre!